Koszyk

Dobro wraca! Czyniąc dobro zmieniamy świat tych, którym pomagamy :)

Zgodnie z tym, co w tytule staramy się działać dla dobra innych… Co to znaczy? Nasze gry dają…  radość, uspołeczniają, pozwalają poznawać nowych ludzi i zacieśniać już istniejące relacje. O tym już kiedyś mówiliśmy… Dzisiaj będzie o tym, czy można zmieniać świat po kawałku. Czy w ogóle warto… i jak to zrobić… i jak wiele […]